Kolejne Newsy ze świata!!! Kolejne Fertusiowe dzieci!!! (Anett Edmont`s Angelic Eyes x Huma Czar Olbrzyma) Ogromne gratulacje dla właścicielki hodowli Elita de Moon Dáša Čechová oraz hodowczyni suczki Stella Horáková.

  

Największe zaś dla Kasi Wesołowskiej oraz dla Humy.